อิ่มบุญ สุขใจ ไปกับ 9 วัดดังเชียงใหม่

วัดดังเชียงใหม่
วัดดังเชียงใหม่

1.วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ ถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวเมืองเชียงใหม่แล้ว ไม่ได้มานมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ถือว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่เลยทีเดียว พระธาตุนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ต้องเดินขึ้นบันไดนาคความสูงกว่า 300 ขั้น จะขึ้นไปถึงที่ตั้งวัด เหตุที่เรียกบันไดนาค เพราะทั้งซ้ายและขวาของบันไดจะมีนาค 2 ตัวทอดยาวจากบนเขาลงมาข้างล่าง นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยอยู่ตรงทางขึ้นพระธาตุอีกด้วย หากใครไม่เดินขึ้นบันได สามารถนั่งรถรางไฟฟัาซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 6 โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็น สำหรับค่าบริการ คนไทย 20 บาท ต่างชาติ 50 บาท เข้าชมได้ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 – 17.00 น.

ที่อยู่ : อยู่ในเขตตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ การเดินทางไปวัดใช้เส้นทาง ถนนห้วยแก้ว-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-สวนสัตว์ เชียงใหม่ มุ่งหน้าไปยังที่ทำการอุทยานฯ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 5 กิโลเมตร


2.วัดเจดีย์หลวง

วัดเจดีย์หลวง
วัดเจดีย์หลวง
วัดเจดีย์หลวง
วัดเจดีย์หลวง

วัดเจดีย์หลวง วัดที่มีพระประธานภายในโบถส์ ที่งดงามมากๆ แห่งหนึ่งของตัวเมืองเชียงใหม่ ชื่อว่า พระอัฎฐารส หล่อด้วยทองสำริด ปางห้ามญาติสูง 18 ศอก สีทองอร่ามทั้งองค์ สวยงดงามจับตาจับใจ หากมีโอกาสมาเยือนเมืองเชียงใหม่ ต้องห้ามพลาดที่จะมาเที่ยว ทำบุญที่วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ เด็ดขาด วัดนี้เดินทางสะดวกมากเพราะตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย หน้าประตูทางเข้าวิหาร มีบันไดนาคเลื้อยงดงามยิ่ง ใช้หางเกี่ยวกระหวัดขึ้นไปเป็นซุ้มประตูวิหาร เชื่อว่าเป็นนาคที่สวยที่สุดของภาคเหนือเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมี เสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมือง สร้างขึ้นเมื่อครั้งพ่อขุนเม็งรายมหาราชสร้างเมืองเชียงใหม่

ที่อยู่ : ถนน พระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่


3.วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด
วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด หรือ วัดเจดีย์เจ็ดยอด หรือ วัดโพธารามมหาวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ถูกสร้างมานานกว่า 500 ปี โดยพระเจ้าติโลกราช พระราชาธิบดี องค์ที่ 22 แห่งพระราชวงศ์มังราย วัดนี้ถูกสร้างขึ้นและตั้งเป็นอาราม ตั้งแต่ พ.ศ. 1998 พร้อมทั้งได้มีการปลูกต้นโพธิ์ไว้ภายในอาราม จึงเป็นที่มาของชื่อวัดว่า วัดมหาโพธาราม หรือ วัดโพธารามมหาวิหาร นอกจากนี้วัดนี้ยังเป็นวัดประจำปีเกิด ของคนเกิดปีมะเส็ง หรือ ปีงูเล็กอีกด้วย และยังเคยใช้เป็นสถานที่ การประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๘ ของโลก ในสมัยของ สมเด็จพระเจ้าติโลกราช อีกทั้งที่วัดนี้ยังมี หอไตร สถานที่เก็บรักษาพระคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับที่ชำระแล้ว ซึ่งเรียกว่า อัฐมสังคายนา ครั้งที่ 8 ของโลก การเดินทางไปวัดแห่งนี้ใช้เส้นทางถนนห้วยแก้วเมื่อถึงสี่แยกรินคำจะเห็นห้างเมญ่า ให้เลี้ยวขวาไปทางถนนไฮเวย์ ขับตรงไปเรื่อยๆจะพบไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายและเตรียมชิดขวาจะพบวัดเจ็ดยอดพอดี

ที่อยู่ : ตำบลช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


4.วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

วัดพระสิงห์
วัดพระสิงห์
วัดพระสิงห์
วัดพระสิงห์

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดงามสไตล์ล้านนา วัดที่มีพระพุทธสิหิงค์ประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ วัดที่มีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามมากๆแห่งหนึ่ง วัดที่มีพระอุโบสถที่ตกแต่งแบบศิลปะล้านนาอันวิจิตร วัดที่มีหอไตรประดับด้วยรูปปูนปั้นเทวดา และเจดีย์ทรงกลมแบบล้านนาตามความเชื่อพระธาตุเจดีย์นั้น ทำให้วัดพระสิงห์ เป็นวัดที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่ อยากมาชมความงดงามและทำบุญที่วัดแห่งนี้ เพราะ พระพุทธสิหิงค์ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ สร้างด้วยศิลปะเชียงแสนโบราณ ปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร หล่อด้วยสำริดหุ้มทอง สูง 79 เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 63 เซนติเมตร เมื่อ พ.ศ.700 และเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “เชียงแสนสิงห์หนึ่ง”

ที่อยู่ : ตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


5.วัดเชียงมั่น

วัดเชียงมั่น
วัดเชียงมั่น
วัดเชียงมั่น
วัดเชียงมั่น

เชื่อกันว่า ใครที่ได้มาไหว้พระ ทำบุญที่วัดเชียงมั่น เชียงใหม่ ชีวิตจะเจริญมั่นคงดั่งเช่นชื่อวัด ทำให้วัดแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวสายบุญมากมาย อีกทั้งวัดเชียงมั่น เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มาตั้งแต่เริ่มสร้างเมือง เมื่อ พ.ศ.1839 ในสมัยของพญามังราย ภายในวัดมีความงดงามในแบบล้านนาที่ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยพญามังราย อาทิเช่น เจดีย์ช้างล้อมสร้างตามแบบศิลปะล้านนาและศิลปะสุโขทัย ตั้งเด่นเป็นสง่าดูสวยงามมากๆ นอกจากนี้ภายในวิหารของวัดเชียงมั่นยังเป็นที่ประดิษฐาน พระเสตังคมณี หรือ พระแก้วขาว และพระศิลา ปางทรมานช้างนาฬาคีรี ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงใหม่ และภายในวิหาร มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เขียนสีทองบนพื้นแดงงามวิจิตร โดยบอกเล่าเรื่องราวการสร้างเมืองและวัดของพญามังราย ทั้งเวียงกุมกาม และเมืองเชียงใหม่อีกด้วย

ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ถนนราชภาคินัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


6.วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทอง วัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนามากๆ เพราะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า พระธาตุส่วนที่เป็นพระเศียรเบื้องขวาของพระองค์ นอกจากนี้ ยังมีพระอุโบสถทรงไทยหน้าบันลงปิดทอง ดูงดงามมากๆ และมีหอพระไตรปิฎกครึ่งตึกครึ่งไม้ที่งดงามงาม สำหรับเก็บพระไตรปิฎกอีกด้วย เชื่อกันว่า วัดพระธาตุศรีจอมทองเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีชวด ทำให้คนเกิดปีชวดนิยมมาสักการะพระธาตุแห่งนี้มิได้ขาด

ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ถนนเชียงใหม่-ฮอด หมู่ 2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 58 กิโลเมตร


7.วัดป่าดาราภิรมย์

วัดป่าดาราภิรมย์
วัดป่าดาราภิรมย์
วัดป่าดาราภิรมย์
วัดป่าดาราภิรมย์

วัดป่าดาราภิรมย์ วัดที่มีความงามที่ไม่เหมือนใคร ตั้งอยู่ที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นที่กว่า 26 ไร่ วัดนี้เป็นวัดป่าสายกรรมฐาน ภายในบริเวณวัดร่มรื่น เงียบสงบ เหมาะสำหรับมาเที่ยวแล้วหยุดพักสักครู่ เพื่อดื่มด่ำความงดงามของโบถ์ วิหาร และได้พักใจอย่างเต็มอิ่ม หากใครมีโอกาสมาเที่ยวเชียงใหม่ ต้องไม่พลาดมาเที่ยวชมความงามของวัดนี้นะคะ การเดินทางมาที่วัดนี้สามารถนั่งรถสองแถวจากตัวเมืองเชียงใหม่หรือถ้ามาจากกรุงเทพเลยสามารถนั่งรถจาก สถานีขนส่งหมอชิต เป็นรถของ บขส วิ่งผ่านหน้าวัดเลย

ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


8.วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ
วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ วัดที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ มีอายุกว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้าน การขอพร บนบาน กับ หลวงพ่อทันใจ ซึ่งท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆ จนเป็นที่กล่าวขานจากคนไทยทั่วทุกทิศ ในทุกๆวันจะมีผู้คนจากทั่วสารทิศแวะเวียนมากราบ ขอพร กับหลวงพ่อทันใจ มิได้ขาดเลย นอกจากความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทันใจแล้ว ที่วัดพระธาตุดอยคำนี้ ยังมีพระประธานองค์ใหญ่ดูงดงาม ตั้งเป็นสง่าอยู่ภายในวัด และมีลานชมวิวอยู่บนวัดพระธาตุดอยคำ ที่สามารถมองเห็นวิวตัวเมืองเชียงใหม่ได้โดยรอบ การเดินทางมาที่วัดนี้ใช้เวลาไม่นาน เพราะตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

ที่อยู่ : 108 หมู่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


9.วัดอุโมงค์

วัดอุโมงค์
วัดอุโมงค์

วัดอุโมงค์ วัดที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน เพราะที่วัดนี้ พระพุทธรูปท่านประดิษฐานอยู่ภายในอุโมงค์ เป็นวัดที่มีความงดงามและเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช ภายในบริเวณวัด ดูร่มรื่นเหมาะแก่การมาเที่ยวทำบุญ เพื่อหยุดพักกายหยุดพักใจ อย่างมาก เพราะที่วัดนี้ยังเป็นสวนพุทธธรรมอีกด้วย การเดินทางมาที่วัดนี้ใช้เส้นทางเดียวกับ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เพราะวัดอุโมงค์ ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นดอยสุเทพ หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถนั่งรถสองแถวแดงมาที่วัดอุโมงค์ได้เลย ราคาค่าโดยสารประมาณ 20 บาท

ที่อยู่ : เลขที่ 135 หมู่ 10 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ใส่ความเห็น

เที่ยวภูสอยดาว

ภูสอยดาว ป่าหน้าฝน รอผู้คนมายลโฉม

สูดโอโซนเมืองกาญฯ กับ 5 ที่พักติดธรรมชาติ

ที่พักกาญจนบุรี ริมน้ำ