เที่ยววัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา

วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา
วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา

หนึ่งในวัดที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งหากมาเที่ยวอยุธยานั่นก็คือ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ในอดีตวัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นวัดที่มีความสำคัญมากเทียบเท่ากับวัดพระศรีรัตนศาสดารามแห่งกรุงเทพมหานครหรือวัดมหาธาตุแห่งกรุงสุโขทัยเลยทีเดียว เนื่องด้วยเคยเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญมากมาย รวมถึงพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาปีละ 2 ครั้ง เป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์อยุธยาเกือบทุกพระองค์

วัดพระศรีสรรเพชญ์
วัดพระศรีสรรเพชญ์

ภายในวัดมีเจดีย์ใหญ่ศิลปะลังกาตั้งเรียงกัน 3 องค์ ซึ่งพระเจดีย์องค์แรกทางทิศตะวันออกบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ส่วนองค์กลางบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 และเจดีย์องค์ที่ 3 ทางทิศตะวันตก บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2

วัดพระศรีสรรเพชญ์
วัดพระศรีสรรเพชญ์

วิหารปลายทิศตะวันออกของพระเจดีย์องค์ที่ 1 นี้เรียกว่าพระวิหารหลวงหรือพระวิหารหลวงหรือวิหารพระศรีสรรเพชญ์ เคยมีพระพุทธรูปหุ้มทองคำหนัก 286 ชั่ง หรือ 171 กิโลกรัม เท่ากับ 12,880 บาท ประทับยืนสูงถึง 8 วาหรือ 16 เมตร พระนามว่า พระศรีสรรเพชญดาญาณ ถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดในสมัยอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2043 แต่เมื่อครั้งเสียกรุง พ.ศ.2310 พม่าได้เผาลอกทองไปหมดสิ้น จนเหลือแต่แกนในพระซึ่งทำด้วยสำริด ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงอัญเชิญแกนในพระศรีสรรเพชญ์นี้ลงไปที่กรุงเทพมหานครและสร้างพระเจดีย์หุ้มแกนพระไว้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์ แล้วถวายพระนามว่า เจดีย์พระศรีสรรเพชญ์ดาญาณตามองค์พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ภายใน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเดินทาง
เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00 – 18:00 น.
ค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท
ติดต่อศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา โทร. 0 3524 6076 – 7

ขอขอบคุณข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

รีสอร์ทเกาะลันตา

รีสอร์ทสุดโรแมนติก บนเกาะลันตา

10 สิ่งควรรู้ก่อนไป…เกาะพยาม

ที่เที่ยวเกาะพยาม