ปางอุ๋ง สายน้ำ สายหมอก โอบล้อมด้วยขุนเขา

เที่ยวปางอุ๋ง
เที่ยวปางอุ๋ง

ปางอุ๋งในวันนี้ยังคงความเป็นธรรมชาติ สงบ สวยงาม รอคอยผู้คนมาเยือน เพื่อปลดปล่อยความเครียดและผ่อนคลายไปกับสายหมอกยามเช้าที่ลอยเหนืออ่างเก็บน้ำ ล้อมรอบด้วยหุบเขา ปรากฏเป็นทิวทัศน์อันงดงามดุจภาพวาดสร้างความประทับใจจนยากจะลืมเลือน

ปางอุ๋ง
ปางอุ๋ง
ปางอุ๋ง
ปางอุ๋ง
ปางอุ๋ง
ปางอุ๋ง

ปางอุ๋ง มีชื่อเรียกเต็มว่า “โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)” เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเล็งเห็นปัญหาที่ว่าพื้นที่ปางอุ๋งนี้อันตรายและอยู่ติดชายแดนพม่าทำให้มีการขนส่งยาเสพติด รวมถึงมีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า จึงมีพระราชดำริให้รวมกลุ่มราษฎรบริเวณนั้นขึ้นมาเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ ส่งเสริมอาชีพ สร้างอ่างเก็บน้ำ ทำให้ราษฎรบริเวณปางอุ๋งมีอาชีพที่มั่นคงและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้

ปางอุ๋ง
ปางอุ๋ง
ปางอุ๋ง
ปางอุ๋ง

ใส่ความเห็น

เที่ยวดอยเชียงใหม่

5 จุดชมหมอก หยอกดาว ในเชียงใหม่

ภูสอยดาว ป่าหน้าฝน รอผู้คนมายลโฉม

เที่ยวภูสอยดาว