เที่ยวเมืองเลย รักเลยไม่เปลี่ยนแปลง

เที่ยวเมืองเลย
เที่ยวเมืองเลย

จังหวัดเลยเป็นจุดหมายปลายทางของคู่รัก และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ที่แสวงหาธรรมชาติที่งดงาม ความสุนทรีย์ของบ้านเมืองเลยที่ไม่เหมือนใคร ประเพณี วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ และไม่มีใครเหมือน ทำให้เมืองเลยเป็นเมืองที่น่าหลงไหล ใครๆก็อยากมาสัมผัสสักครั้งในชีวิต หากใครที่ไม่รู้ว่าวันหยุดนี้จะไปเที่ยวไหนดี ลองมาเที่ยวเมืองเลยดูซิค่ะ แล้วคุณจะหลงรักเมืองเลย เลยทีเดียว ^^

ภูกระดึง

ภูกระดึง
ภูกระดึง
ภูกระดึง
ภูกระดึง
ภูกระดึง
ภูกระดึง

ภูกระดึงเป็นจุดหมายปลายทางของคู่รักหลายๆคู่ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ไปกับแก๊งค์เพื่อน หรือ คนในครอบครัว ภูกระดึงมีระดับความสูงอยู่ระหว่าง 400 – 1,200 เมตร จุดสูงสุดอยู่ที่บริเวณคอกเมย มีความสูง 1,316 เมตร สภาพทั่วไปของภูกระดึงประกอบไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด พันธุ์สัตว์ป่านานาพันธุ์ หน้าผา ทุ่งหญ้า ลำธาร และน้ำตก อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ต้นน้ำของลำน้ำพองซึ่งเป็นลำน้ำสายสำคัญสายหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้วยความสูง บรรยากาศ และสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดปีบนยอดภูกระดึง โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิอาจลดต่ำจนถึง 0 องศาเซลเซียส จึงเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวปรารถนาที่หวังจะเป็นผู้พิชิตยอดภูกระดึงสักครั้งหนึ่งในชีวิต

ปิดฤดูการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน ของทุกปี
เปิดฤดูการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 พฤษภาคม ของทุกปี

ค่าเข้าชม คนไทยผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท /ชาวต่างชาติผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ)

พระธาตุศรีสองรัก

พระธาตุศรีสองรัก
พระธาตุศรีสองรัก
พระธาตุศรีสองรัก
พระธาตุศรีสองรัก

พระธาตุศรีสองรักมีรูปทรงสัณฐาน คล้ายพระธาตุพนม ถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2103 เพื่อเป็นสักขีพยานแสดงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่าง สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์แห่งกรุงศรีอยุธยา กับ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทร์) พระธาตุศรีสองรักเป็นเจดีย์ที่ก่อด้วยอิฐถือปูนมีฐานเป็นเหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละประมาณ 8 เมตร สูงประมาณ 32 เมตร ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุศรีสองรัก บนเนินริมน้ำหมัน ซึ่งวัดนี้ไม่มีพระภิกษุพำนักอยู่เลย ถัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีโบสถ์ 1 หลัง ภายในโบสถ์มีพระพุทธรูปนาคปรก 1 องค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกศิลปะธิเบต ที่มีความงดงาม และพระพุทธรูปอื่นๆ และถัดองค์พระเจดีย์ไปทางทิศตะวันตกมีศิลาจารึก 1 แผ่น ซึ่งจารึกตำนานการสร้างพระธาตุศรีสองรักด้วยอักษรธรรมอยู่ด้วย

การเดินทาง
พระธาตุศรีสองรักตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมัน ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 1 กม. หรือห่างจากตัวจังหวัด 83 กม. ไปตามทางหลวงหมายเลข 203 แล้วแยกขวาตรงกม.ที่ 66 เข้าทางหลวงหมายเลข 2013 อีก 15 กม. จากนั้นแยกขวาเข้าเส้นทาง 2113 อีก 1 กม.

ภูทอก

ภูทอก
ภูทอก

ภูทอก เป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามมากๆ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงคาน ต้องแวะมา “จุดชมวิวภูทอก” ภูทอกเป็นภูเขาสูง ที่โดดเดี่ยว ตั้งอยู่ในเขตบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง เป็นที่นักท่องเที่ยวจะได้ชมทะเลหมอกแบบใกล้ชิด และยังสามารถเห็นวิวเมืองเชียงคานได้รอบทิศแบบ 360 องศาเลยทีเดียว

ภูทอก เป็นภูเขาหินทราย ประกอบด้วย ภูทอกใหญ่ และภูทอกน้อย แต่ก่อนเคยเป็นป่าทึบ มีสัตว์ป่าอาศัยมากมาย พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เข้ามาจัดตั้งเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ภูทอกน้อย หรือวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) เนื่องจากเป็นสถานที่เงียบสงบ และเป็นจุดเริ่มต้นการเดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก โดยเดินตามสะพานไม้เวียนรอบเขาสูงชันจนถึงยอด ซึ่งสร้างจากแรงศรัทธาของพระเณรชาวบ้าน เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2512 ใช้เวลานานถึง 5 ปี บันไดขึ้นสู่ยอดภูทอก เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมที่น้อมนำสัตบุรุษสู่โลกแห่งโลกุตระ โลกแห่งการหลุดพ้นด้วยความเพียรพยายามมุ่งมั่น
ภูทอกเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจของชุมชน บันไดขึ้นภูทอกแบ่งเป็น 7 ชั้น ชั้นที่ 4 เป็นสะพานลอยเวียนรอบเขา มองเบื้องล่างเห็นเนินเขาเตี้ย ๆ สลับกัน เรียกว่า “ดงชมพู” ชั้นที่ 4 เป็นที่พักของแม่ชี ชั้นที่ 5 มีศาลาและกุฏิที่อาศัยของพระ จากชั้นที่ 6 สู่ชั้นที่ 7 เป็นสะพานไม้ยาว 400 เมตร เวียนรอบเขาหน้าผาสูงชัน สุดทางชั้น 7 เป็นป่าไม้ร่มครึ้ม

การเดินทาง
ภูทอกอยู่ห่างจากตัวเมืองหนองคาย ประมาณ 185 กิโลเมตร การเดินทางจากตัวเมือง ใช้ทางหลวงหมายเลข 212 ผ่านอำเภอโพธิ์ชัย อำเภอปากคาด และอำเภอบึงกาฬ แล้วเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 222 ถึงอำเภอศรีวิไล จากอำเภอศรีวิไล มีทางแยกซ้ายผ่านบ้านนาสิงห์ บ้านสันทรายงาม สู่บ้านนาคำแคนจนถึงภูทอก เป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร

วัดศรีคุณเมือง

วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง

วัดศรีคุณเมือง หรือ ที่ชาวบ้านรู้จักกันดีว่า วัดใหญ่ เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมาอย่างยาวนาน และทุกวันพระรวมถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนา วัดแห่งนี้จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คน ซึ่งมีทั้งชาวเชียงคานเองรวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ที่ต่างก็พร้อมใจกันมาร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรมกันอย่างถ้วนหน้า

วัดศรีคุณเมือง ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2485 มีโบสถ์เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะล้านนา อยู่เบื้องหน้า นอกจากนี้บริเวณผนังด้านหน้าของพระอุโบสถยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ปรากฏให้เห็นอยู่เต็มหน้าบรรณ ซึ่งภาพทั้งหมดนี้เป็นภาพนิทานชาดกชุด พระเจ้าสิบชาติ ภายในโบสถ์มีพระพุทธรูปไม้จำหลัก ลงรักปิดทอง ปางประธานอภัย ที่สร้างตามแบบศิลปะล้านช้างหรือแบบลาว ซึ่งคาดว่าน่าจะสร้างขึ้นมาในสมัยพุทธศตวรรษที่ 24-25 และมีข้อสังเกตว่าสำหรับผู้หญิงแล้ว การที่จะเข้ามาสักการะพระพุทธรูปไม้จำหลักนี้ จะทำได้เพียงการก้มกราบอยู่ตรงบริเวณด้านล่างของอาศนะสงฆ์เท่านั้น

เชียงคาน

เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน

เชียงคาน เป็นเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง เป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์ แก่นักท่องเที่ยวอย่างมาก เพราะที่เชียงคานนี้ยังคงไว้ซึ่ง การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย พอเพียง มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม บ้านเรือนที่เชียงคานปลูกตั้งเรียงรายขนานคู่กันไปกับถนนใหญ่ และตรอก ซอกซอย เล็กๆ เรียกว่า ถนนศรีเชียงคาน เริ่มที่ซอย 1- 24 ถ้าใครมาเที่ยวเชียงคาน ในช่วงวันหยุด ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ จะได้เที่ยวชมถนนคนเดินเชียงคาน ซึ่งมีร้านขายของฝาก ของที่ระลึก และของกินที่หลากหลายในราคาถูก เรียกได้ว่าเป็นสีสันของเชียงคานเลยทีเดียว ซึ่งถนนคนเดินเชียงคาน จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 17.00 – 22.00 น.

งานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน

การละเล่นผีตาโขน
การละเล่นผีตาโขน
การละเล่นผีตาโขน
การละเล่นผีตาโขน
งานประเพณีบุญหลวง
งานประเพณีบุญหลวง

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ถือเป็นสีสันของเมืองเลยและเป็นสัญญาลักษณ์ของเมืองเลยที่น่าจดจำ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มาเที่ยวเลย งานบุญหลวงถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของท้องถิ่น ในงานบุญนี้มีงานบุญบั้งไฟเป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อบูชาอารักษ์หลักเมืองและถือเป็นประเพณีการแห่ขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล และจะมีกองทัพ “ผีตาโขน” ออกวาดลวดลายทั่วเมืองด่านซ้าย ร่วมสร้างความสนุกสนานครื้นเครงในขบวนแห่ด้วย

กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีเบิกพระอุปคุต พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม ขบวนแห่ผีตาโขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส ขบวน พิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ พร้อมด้วยการแสดงบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง งาน แฮนด์เมด งานหัตถกรรม งานศิลปะ และงานไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆ จากชาวด่านซ้าย และชาวเมืองเลย และการแสดงดนตรีและแสดงโชว์ต่างๆ จากกลุ่มเยาวชน

ภูเรือ

ภูเรือ
ภูเรือ

ภูเรือมีรูปร่างลักษณะเหมือน เรือใหญ่บน ยอดดอยสูง เป็นภูผาสีสันสะดุดตา พื้นที่ป่าภูเรือประกอบด้วยทิวเขาสูง สลับซับซ้อนเรียงรายเป็นรูปต่างๆ น่าพิศวงสลับกับที่ราบเป็นบางส่วน สาเหตุที่ ขนานนามว่า “ภูเรือ” เพราะมีภูเขาลูกหนึ่งมีชะโงกผายื่นออกมาดูคล้ายสำเภาใหญ่ และที่ราบบนยอดเขา มีลักษณะคล้ายท้องเรือตลอดจนมีธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงาม ภูเรือ มีสภาพป่าหลายชนิดปะปนกันอย่างสวยงาม ทั้งป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดงดิบ ป่าสนเขา โดยเฉพาะ ยอดภูเรือ ประกอบด้วยป่าสนเขา สลับกับสวนหินธรรมชาติแซมด้วยพุ่มไม้เตี้ย สลับด้วยทุ่งหญ้าเป็นระยะ ที่พบ โดยทั่วไป ได้แก่ กุหลาบป่า มอส เฟิน และกล้วยไม้ที่สวยงาม เช่น ม้าวิ่ง สามปอย ไอยเรศ เอื้องคำ เอื้องผึ้ง เอื้องเงิน ซึ่งขึ้นตามต้นไม้และโขดหิน กล้วยไม้เหล่านี้จะออกดอกบานสะพรั่งให้ชมสลับกันไปตลอดทั้งปี

ใส่ความเห็น

เที่ยววัดถ้ำเสือกระบี่

เที่ยวกระบี่ สระมรกต วัดถ้ำเสือ

เที่ยวสุโขทัย พักที่ไหนดี

ที่พักสุโขทัย