ไหว้พระธาตุประจําปีเกิด

ตามหาความเป็นสิริมงคลของชีวิต ตามมานมัสการพระธาตุประจําปีเกิดกันค่ะ พระธาตุแต่ละที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ความสวย งดงาม ด้วยเอกลักษณ์ในแบบของตน ซึ่งพระธาตุแต่ละแห่งได้บรรจุพระบรมธาตุส่วนต่างๆของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ ทำให้พระธาตุแต่ละแห่งมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆ เชื่อกันว่าถ้าใครได้มาไหว้พระธาตุประจําปีเกิด จะทำให้ชีวิตพานพบประสบสุข เจริญรุ่งเรือง สมหวังดังปราถนาทุกประการค่ะ เห็นแบบนี้แล้ว ถ้าใครไม่รู้ปีนี้จะไปเที่ยว ทำบุญที่ไหนดีในวันสุดพิเศษของตนเอง ลองชวนคนที่รู้ใจไปไหว้พระธาตุประจําปีเกิดซิค่ะ ^^

1. คนเกิดปีชวด (ปีหนู) ไหว้พระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

พระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
พระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระธาตุศรีจอมทอง เป็นที่ประดิษฐานของ พระบรมธาตุส่วนพระทักษิณโมลีธาตุ พระธาตุส่วนที่เชื่อกันว่าเป็นพระเศียรเบื้องขวาของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 58 กิโลเมตร

คำบูชาพระธาตุศรีจอมทอง
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
นะโมพุทธายะ นะมามิ ติโลกะโมลี โลหะกูเฏ ปะติฏฐิตัง ปูชิตัง สัพพะโลเกหิ
กิตติมันตัง มะโนหะลัง อะหังวันทามิ สัพพะทาฯ
อังคะวะหะเย ปุเรระมะเน โกวิลา ลัคคะปัพพะเต สะหิเหมะคูหา คัพเภ ทักขิณะโมลี ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะทาฯ

2. คนเกิดปีฉลู (ปีวัว) ไหว้พระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง

พระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง
พระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง

วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นที่ประดิษฐานของ พระบรมธาตุส่วนพระเกศา และพระอัฐิธาตุจากพระนลาฎข้างขวา พระศอด้านหน้าและด้านหลังของพระพุทธเจ้า ซึ่งวัดนี้เริ่มสร้างในปีฉลูและสร้างเสร็จในปีฉลู ฐานเป็นบัวลูกแก้ว ส่วนองค์เป็นทรงกลมแบบล้านนาภายนอกบุด้วยทองจังโก ยอดฉัตรทำด้วยทองคำ

คำบูชาพระธาตุลำปางหลวง
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง ปะติฏฐาลัมภะ กัปปะปุเร เทเวนะคุตตา อุตตะราภิทัย ยานะมามิหันตัง วะระชินะธาตุง

3. คนเกิดปีขาล (ปีเสือ) ไหว้พระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่

พระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่
พระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นที่ประดิษฐานของ พระบรมธาตุส่วนพระเกศาและพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า ซึ่งวัดนี้เป็นวัดพระอารามหลวง เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่มาแต่โบราณ

คำบูชาพระธาตุช่อแฮ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
โกเสยยะ ธะชัคคะ ปัพพะเต สัตตะมะ โนรัมเม พุทธะเกสาธาตุ ปะติฆฐิตา อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส

4. คนเกิดปีเถาะ (กระต่าย) ไหว้พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน
พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นที่ประดิษฐานของ พระบรมธาตุส่วนกระดูกข้อมือข้างซ้ายของพระพุทธเจ้า องค์พระธาตุเป็นสีทองอร่าม เรืองรอง สวยสดงดงามมากๆ สามารถมองเห็นได้แต่ไกล ซึ่งรอบฐานองค์พระธาตุใช้แผ่นทองเหลืองบุรอบฐาน แล้วลงรักปิดทอง

คำบูชาพระธาตุแช่แห้ง
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ยา ธาตุภูตา อะตุลา นันทะปุเร เทวานุภาเวนะ วะระธาตุเสฏฐัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ธาตุโย

5. คนเกิดปีมะโรง (ปีงูใหญ่) ไหว้พระธาตุพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่

พระธาตุพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่
พระธาตุพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระสิงห์ เป็นที่ประดิษฐานของ พระบรมธาตุส่วนกระดูกข้อมือซ้าย บรรจุรวมกับพระเกศาของพระพุทธเจ้า ซึ่งวัดนี้ถูกสร้างด้วยศิลปะพม่า และเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มาช้านาน

คำบูชาพระธาตุพระสิงห์
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
นะมามิ พิมพาสุขนาทิปูชัง สุรูปธารัง ติวาภิรัมมัง ติโลกะเชฏะฐัง วะระกิตติมันตัง ภะสิหะคะสุขัง อะหัง วันทามิ ทุระโต

6. คนเกิดปีมะเส็ง (ปีงูเล็ก) ไหว้เจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยา (เจดีย์เจ็ดยอด) จังหวัดเชียงใหม่

เจดีย์เจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่
เจดีย์เจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่

วัดโพธารามมหาวิหาร (เจดีย์เจ็ดยอด) เป็นวัดพระอารามหลวง สร้างด้วยศิลาแลงประดับลวดลายปูนปั้น เป็นเจดีย์พุทธคยา แบบอินเดีย วัดแห่งนี้เป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก

คำบูชาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยา
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ปะ ฐะมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยัง อนิมัสสะกัง ตะติยัง จังกะมะเสฏฐัง จตุตกัง ระตะนะฆะรัง ปัญจะมัง อะชะปาละนิโคธัง ฉัฏฐังราชายะตะนัง สัตตะมัง มุจจะสิทัง อะหัง วันทามิ ทูระโต

7. คนเกิดปีมะเมีย (ปีม้า) ไหว้เจดีย์ชเวดากองจำลอง จังหวัดตาก

เจดีย์ชเวดากองจำลอง จังหวัดตาก
เจดีย์ชเวดากองจำลอง จังหวัดตาก

วัดพระบรมธาตุ ได้จำลองพระธาตุชเวดากอง โดยครอบพระธาตุเจดีย์องค์เดิม ซึ่งวัดพระบรมธาตุเป็นวัดเก่าแก่ได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้ง ซึ่งคนที่เกิดปีมะเมียไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงประเทศพม่าเลยค่ะ

คำบูชาเจดีย์ชเวดากองจำลอง
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
พุทโธพุทธะ หัตถะฏะฐิ พุทธะเจติยะ คันธะวะรัง สะวาตะถิยัง อะหังวันทามิ สัพพะทา

8. คนเกิดปีมะแม (ปีแพะ) ไหว้พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ใต้พระธาตุเจดีย์ ซึ่งวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นวัดที่สำคัญและมีชื่อเสียงมากของจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันอย่างต่อเนื่องทุกวัน

คำบูชาพระธาตุดอยสุเทพ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ทิศเหนือ – ปัญญะวา อัสมิงเยวะ จันทิมา อิวะธารยัง ปีฏะกัตตะเย สาสนะนีย์ ยานิเกติฯ
ทิศใต้ – ปะฐะมัง อุปัชฌัง คาหาเปตวา ปัตตะจีวรัง ยัง ยัง ชาตัง สังฆมัชเฌ ปุจฉา สุวาหฯ
ทิศตะวันออก – โมกขะปะฐะมะวะรัง อะปายะนิวาระณัง อะระหัง สัคคะโสปาณังฯ
ทิศตะวันตก – สุวัณณะเจติยัง เกสาวะระมัตถุลุงคัง วะรัญญะธาตุง สุเทวะนามะกัง นะระ

9. คนเกิดปีวอก (ปีลิง) ไหว้พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

วัดพระธาตุพนม เป็นที่ประดิษฐานของพระอุงรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า ซึ่งถือว่าเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่เก่าแก่มากของภาคอีสาน เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนสองฝั่งโขง ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองนครพนมประมาณ 52 กิโลเมตร

คำบูชาพระธาตุพนม
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ปุ ริมายะ ทักขิณายะ ปัจฉิมายะ อุตตะรายะ เหฏฐิมายะ อุปะริมายะ ทิสายะ กะปะณะศิริสะมิง ปันพะเตมะหากัสสะเปนะฐาปิตัง พุทธะอุรังคะ ธาตุง สิระสา นะมามิฯ เสตฉัตตัง สุวัณณะระชะตัง ระตะนัง ปะณีตัง พุทะอุรังคะ เจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

10. คนเกิดปีระกา (ปีไก่) ไหว้พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน
พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

พระบรมธาตุหริภุญชัย เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมธาตุ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในภาคเหนือ เดิมทีพระบรมธาตุถูกเก็บรักษาไว้ในกระบอกไม้รวก และใส่ไว้ในโกศแก้วอีกชั้นหนึ่ง ต่อมาถูกเปลี่ยนจากโกศแก้วเป็นโกศทอง และเปลี่ยนเป็นมณฑป และถูกเปลี่ยนเป็นเจดีย์ในที่สุด

คำบูชาพระธาตุหริภุญชัย
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
สุ วัณณะเจติยัง หะริภุญชะยัฏฐัง วะระโมลีธารัง อุรัฏฐิเสฏฐังสะหะอังคุลิฏฐิง กัจจายะเนนา นิตะปัตตัปปะรัง สีเสนะ มัยหังปะระมามิ ธาตุง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

11. คนเกิดปีจอ (ปีสุนัข) ไหว้พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี จังหวัดเชียงใหม่

พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี จังหวัดเชียงใหม่
พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี จังหวัดเชียงใหม่

วัดเกตการาม เป็นที่ตั้งของ พระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์ ซึ่งเชื่อกันว่าพระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่ได้ตั้งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ประดิษฐานพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ ซึ่งเจดีย์องค์นี้คนธรรมดาไม่สามารถเดินทางไปสักการะได้จึงต้องมาสักการะบูชาที่ พระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์ วัดเกตการาม แทน

คำบูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ตาวะติงสายะ ปุรัมเม เกสะจุฬามะณี สะรีระปัพพะเต ปูชิตา สัพพะเทวานัง ตังสิระสา ธาตุอุตตะมัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

12. คนเกิดปีกุน (ปีหมู) ไหว้พระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย

พระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย
พระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย

วัดพระธาตุดอยตุง เป็นที่ประดิษฐานของ พระบรมธาตุส่วนไหปลาร้า และพระธาตุย่อยของพระพุทธเจ้า เล่ากันว่าได้มีการนำพระบรมธาตุมาบรรจุที่ดอยตุงถึง 3 ครั้ง แต่ละครั้ง ก็จะมีการก่อเจดีย์ขึ้นด้วย แต่มีเพียง 2 องค์เท่านั้นที่ได้รับการบูรณะและอยู่มาจนถึงปัจจุบัน

คำบูชาพระธาตุดอยตุง
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
พิมพา ธะชัคคะ ปัพพะเต นะจุฬาธาตุ จิรงมะหาคะมานะ มามิหัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ไปสุราษฎร์ฯ ต้องไม่พลาด 5 ที่กิน

5 ร้านผัดไทยขึ้นชื่อ ที่อร่อยที่สุด